ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Školní klub

Školní klub Gymnázia, Olomouc – Hejčín je zřízen jako školské zařízení pro výchovu a vzdělávací a zájmovou činnost žáků školy v době mimo vyučování.

Jeho činnost je zaměřena na zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci žáků, na rozvoj nadání a talentu žáků. Školní klub nabízí žákům vhodné volnočasové aktivity (sportovní, vzdělávací, zájmové i umělecké), ale také zázemí pro odpočinek, příjemné trávení volného času nebo přípravu na vyučování.

Činnost školního klubu

Individuální činnost

Obsahem individuální činnosti je zpravidla příprava talentovaných žáků na soutěže a olympiády, jejich podpora a začlenění do různých projektů, dále také práce se žáky se specifickými poruchami učení. Další formou individuální činnosti můžou být konzultace se žáky, které rozvíjí jejich strategie učení a budují zdravou osobnost.

Příležitostná činnost

Náplní příležitostných aktivit školního klubu je mimoškolní příprava žáků na jednorázové akce (školní slavnosti, den otevřených dveří apod.)

 Pravidelná činnost

V rámci školního klubu jsou žákům nabízeny kroužky různých zaměření, jejichž cílem je poskytnout zajímavé a plnohodnotné využití volného času žákům školy. Jedná se například o zájmové činnosti jazykové, přírodovědně, zájmové činnosti společenskovědní, zájmové činnosti esteticko – výchovné a zájmové činnosti sportovní, cestovatelské a turistické.

Dokumenty školního klubu

Anotace kroužků a klubů

Vnitřní řád školního klubu

Školní vzdělávací program školního klubu

Přihlášky 

Přihláška do školního klubu - kroužky

Přihláška do školního klubu - kluby

Přihláška do školního klubu - klubovna

Provozní doba klubu

Každý den od 07:00 do 15:30

Kontaktní informace

Ing. Andrea Štouračová                                    Bc. Veronika Türker

e-mail: stouracova@gytool.cz                          e-mail: turker@gytool.cz

telefon: 585 711 119                                         telefon: 770 192 137

Fotogalerie