Přijímací zkoušky / Entrance Exams

1. ročník

Přijímací zkoušky na Anglickou sekci se konají pouze z českého jazyka a matematiky. Kompletní ilustrační testy z roku 2015 pro šestileté gymnázium najdete na http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-sestileta-gymnazia-1404035120.html. Termín přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia je 13. a 17. dubna 2018.

POZNÁMKA K VÝUCE ANGLIČTINY

V prvním ročníku začínáme učebnicí English File Pre-Intermediate - Third Edition, je tedy nezbytně nutné, aby uchazeči o studium již měli solidní znalosti anglického jazyka na úrovni A2, což přibližně odpovídá schopnostem jazykově zdatných žáků sedmých tříd ZŠ (úroveň učebnic Elementary, např. Project II, (New) Opportunities Elementary, Interchange I). Svou úroveň angličtiny si můžete ověřit i online, např:

Výuka anglického jazyka je prvním a druhém ročníku oproti jiným školám významně posílena, aby se vytvořily úspěšné předpoklady pro výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce. Výuka předmětů v anglickém jazyce (matematika, zeměpis, biologie, chemie, fyzika a dějepis) začíná až ve 3. ročníku.

3. ročník

V případě volných míst (ještě nevíme, počkejte:-) vypisujeme PZ na vyšší šestileté gymnázium (pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Požadovaná vstupní úroveň AJ je B1+/B2, ve třetím ročníku začínáme učebnicí English File Upper-Intermediate - Third Edition. Doporučujeme vyzkoušet nějaký online test na B2, třeba iDnes.cz - rozřazovací test úrovně Intermediate (B2)