Právě teď / Right now

Nová zahraniční výměna: Olomouc – Sučany

Gymnázium Olomouc-Hejčín otvírá dveře spolupráci s novým zahraničním partnerem, s dvojjazyčným slovensko-anglickým Gymnáziem Milana Hodžu v Sučanech na Slovensku, které vzniklo stejně jako hejčínská anglická sekce v roce 1991.

Obě gymnázia spojují principy bilingvního vzdělávání. Podobně jako u nás se i na gymnáziu v Sučanech vyučují předměty matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a dějepis v anglickém jazyce. Škola má svou jedinečnou atmosféru a stejně jako my nabízí studentům kromě kvalitního vzdělávání také široké možnosti mimoškolních aktivit. Příkladem je debatní klub, který je mnohonásobným vítězem slovenské debatní ligy a reprezentuje Slovensko na mezinárodních soutěžích.

Tento nový projekt je založen na spolupráci učitelů a výměně studentů obou škol. Studenti ze Sučan navštíví anglickou sekci na Hejčíně a hejčínští studenti absolvují krátkodobé studijní pobyty na našem novém partnerském gymnáziu.

První ročník výměny studentů obou škol je naplánován na podzim 2018 a jaro 2019. Výměna je určena zejména žákům 3. ročníku anglické sekce.  V současné době se rozbíhají přípravy tohoto projektu na plné obrátky, včetně hledání případných sponzorů. Podpora vzdělávání a výměnné pobyty studentů v zahraničí jsou tou nejlepší investicí, protože jsou zdrojem inspirace, nových podnětů a zážitků, a tím i příležitostí pro další cestu vpřed. Ne nadarmo se říká, že lépe jednou vidět a prožít než stokrát slyšet.

Pokud Vás myšlenka spolupodílet se na tomto česko-slovenském projektu zaujala, prosím, kontaktujte RNDr. Karla Pohaněla, pohanel@gytool.cz, tel. +420775369167. Uvítáme finanční i materiální sponzoring této akce.

Jana Piechová a Markéta Letáková

English Speaking Zone

S Novým rokem 2018 přišla do třetího podlaží budovy bilingvní sekce English Speaking Zone. Kdo je tato tajemná neznámá? Prosím, seznamte se. English Speaking Zone je prostor inspirovaný myšlenkou dvojjazyčnosti.  Je to prostor, ve kterém je upřednostňovaným jazykem komunikace angličtina. Je to prostor, kde si můžete s vyučujícím na dozoru užít small talk (neformálně si anglicky pokecat třeba o počasí či jarní únavě) nebo si do kabinetů na patře přijít anglicky dohodnout, kdy si napíšete náhradní test nebo vypůjčit Animal Farm. Je to prostor, ze kterého na kolemjdoucí dýchne rytmus jambického pentametru (to je možná trošku přehnané, ale fantazie mě tam pouští) nebo alespoň vybraných souhlásek a samohlásek češtině neznámých.

English Speaking Zone není prostor ostře diktovaný pravidly, ale především prostor hry v každodennosti. Když se otevřou dveře kabinetu Shakespeare (rozuměj BKA1), nezvýší se na příchozí hlas ve výtce, že porušují pravidla komunikace a mluví česky. Sorry, this is the English Speaking Zone, usmívám se. Někdy vnímám překvapení, jindy pobavení a úsměv. Sure. Všichni studenti si zatím s touto výzvou hravě poradili. Zvyk je někdy jen železná košile. Otevřu dveře a česky volám na kolegyni na chodbě, se kterou si domlouvám odpolední schůzku. Míjí mne dvojice maturantů. Sorry, this is the English Speaking Zone, vychutnávají si mě. A tak hrajeme dál. Nejsme ani jazykoví praváci, ani jazykoví leváci – jsme na cestě k jazykové ambidextrii.