ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rozvoj GOH, z. s.

Cílem spolku je podpora individuálního odborného růstu, kulturních a sportovních činností studentů Gymnázia Olomouc-Hejčín. Za tímto účelem spolek získává, spravuje a vydává finační prostředky.
Rozvoj GOH, z. s. je právnickou osobou korporátního typu, která formou samosprávného spolku osob na principu individuálního a dobrovolného členství, sdružuje osoby zainteresované na zdárném rozvoji výchovy a výuky konané na Gymnáziu Olomouc – Hejčín.

Děkujeme za jakýkoliv finanční příspěvek nebo věcný dar pro činnost Rozvoj GOH, z. s. Příspěvky jsou každoročně využívány pro kofinancování řady akcí pořádaných školou nebo přímo určených studentům gymnázia.

Kontaktní údaje:

Ke stažení:

Rozvoj Gymnázia Olomouc - Hejčín, z. s.
Tomkova 314/45
779 00  Olomouc
IČO: 69210811

Stanovy spolku Rozvoj GOH, z. s.
Darovací smlouva – finanční dar
Darovací smlouva – věcný dar

       
 Předseda sdruženíMgr. Dalibor Horváthhorvath@gytool.cz

Revizor sdružení: Mgr. Jiří Kvapilkvapil@gytool.cz

Účetní spolku: Karel Malý, malykar@seznam.cz

   

   

Sdružení bylo založeno v roce 1998 jako Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc - Hejčín a jeho registrace byla provedena u Ministestva vnitra 28.12.1998, jako zapsaný spolek existuje od roku 2015. V roce 2022 došlo ke úpravě stanov a změně názvu na nynější Rozvoj GOH, z. s.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která schvaluje činnost výboru sdružení, statutárním orgánem spolku je jeho předseda. Podrobnější informace jsou k dispozici ve Stanovách spolku.
Na členské schůzi konané v listopadu roku 2022 byl zvolen nový předseda spolku a revizor.

Poslání a cíle sdružení

Naším posláním je podpora školních i doplňkových aktivit studentů školy nad rámec, který jí poskytuje Olomoucký kraj i stát. Chceme i nadále podporovat velmi dobré výsledky práce školy a finančně podle svých možností podporovat talentované a nadané žáky. 
Při své činnosti aktivně spolupracujeme s vedením gymnázia.

Aktivity sdružení

Od vzniku sdružení jsme mimo jiné spolufinancovali poznávací zájezdy do Velké Británie, Rakouska, Belgie, Francie, Monaca, Itálie, podpořili jsme opakovaně návštěvy našich studentů do parlamentu EU v Bruselu i Štrasburku. Díky cíleně mířeným finančním darům rodičů byly podpořeny jak zájezdy jednotlivých tříd, tak maturitní plesy a v neposlední řadě také studenti ze sociálně slabších rodin. Velmi významnou pomocí škole se stalo zřízení speciálního bankovního účtu, který zajišťuje platby na lyžařské výcvikové kurzy a sportovně-turistické kurzy a výměnné pobyty našich studentů po Evropě i Americe. Viditelným výsledkem činnosti spolku je finanční spoluúčast na instalaci osvětleného názvu školy Gymnázium Olomouc - Hejčín a na vybavení pracovny školního psychologa.

Partneři a dárci

V minulosti k významným partnerům spolku patřily především Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.

                            

Bankovní spojení

155665541/0300, CZK, SDRUZENI PRO ROZVOJ – hlavní účet určený pro účelově i neúčelově vázané platby, dary a příspěvky na činnost
186581447/0300, CZK, SDRUZENI PRO ROZVOJ – bankovní účet určený výhradně pro nákup pomůcek využívaných v rámci výtvarné výchovy
273065651/0300, CZK, SDRUZENI PRO ROZVOJ – bankovní účet určený pro zimní a letní výcvikové kurzy a zájezdy studentů

Současní členové sdružení

Alena Adamíková     Jana Chromá     Jaroslav Petr
Lenka Dohnalová Lucie Kalandrová Dagmar Přidalová
Irena Dostálová Václav Krejčíř Renáta Sedláčková
Jan Dvorský Jiří Kvapil Iva Stránská
Petr Fuka Lucie Navrátilová Jaroslav Teplý
Pavla Hamříková Jana Pazderová Hana Vacková
Marcela Heřmanová Ivana Polednová Hana Vasiljevová
Dalibor Horváth