ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc Hejčín, z.s.

Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc – Hejčín, z.s. 

je právnickou osobou korporátního typu, která formou samosprávného spolku osob na principu individuálního a dobrovolného členství, sdružuje osoby zainteresované na zdárném rozvoji výchovy a výuky konané na Gymnáziu Olomouc – Hejčín.

Cílem sdružení je podpora individuálního odborného růstu, kulturních a sportovních činností studentů gymnázia. Za tímto účelem sdružení získává, spravuje a vydává finační prostředky. 

Kontaktní adresa  SRGOH,z.s.:

Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc - Hejčín, z.s.

Tomkova 314/45

779 00  Olomouc

IČ: 69210811

Ke stažení:

Stanovy SRGHO, z.s.

Darovací smlouva - peněžní dar (dokument Word  *.doc)

Darovací smlouva - věcný dar  (dokument Word  *.doc)

Předem děkujeme za jakýkoliv příspěvek Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc- Hejčín ve formě finančního nebo věcného daru. Příspěvky jsou každoročně využívány pro kofinancování řady akcí pořádaných školou nebo přímo určených studentům gymnázia.

Sdružení bylo založeno v roce 1998 a jeho registrace byla provedena u Ministestva vnitra 28.12.1998, jako zapsaný spolek existuje od roku 2015. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která schvaluje činnost výboru sdružení, statutárním zástupcem sdružení je jeho předseda. Podrobnější informace jsou k dispozici ve Stanovách SRGOH uvedených níže.

Výbor sdružení

 byl zvolen poslední členskou schůzí konanou v prosinci roku 2019 ve složení:

Předsedkyně sdružení:  Bc. Silvie Hrabalová (silviehrabalova@email.cz)

Členky výboru: 

Mgr. Ivana Polednová (polednova@gytool.cz)
Ing. Mgr. Hana Vacková (vackova@gytool.cz)

Poslání a cíle sdružení

Naším posláním je podpora školních i doplňkových aktivit studentů školy nad rámec, který jí poskytuje Olomoucký kraj i stát. Chceme i nadále podporovat velmi dobré výsledky práce školy a finančně podle svých možností podporovat talentované a nadané žáky. 

Při své činnosti také spolupracujeme s vedením gymnázia. 

Aktivity sdružení

Za dobu našeho působení sdružení získalo prostřednictvím svých dárců a sponzorů více než 900 tis. korun a finančně podpořilo projekty v celkové výši přes 850 tis. korun.

K podporovaným projektům patřily například: 
Mapování vztahů tříd 3A8 - 3B8, reciproční výměnné pobyty s Revius Lyceum Doorn v  Niozozemsku,výměny se střední školou v Bernu ve Švýcarsku, exkurze do Prahy, Míšně,Berlína, Postupimi nebo Drážďan v Německu, debatní soutěže našich studentů na světových turnajích v Kanadě, Slovinsku, Singapuru, spolufinancovali jsme poznávací zájezdy do Velké Británie, Rakouska, Belgie, Francie, Monaca, Itálie, podpořili jsme opakovaně návštěvy našich studentů do  parlamentu Evropské unie v Bruselu i Štrasburku.

Díky cíleně mířeným finančním darům rodičů byly podpořeny jak zájezdy jednotlivých tříd tak maturitní plesy a v neposlední řadě byly z těchto darů poskytnuty finanční příspěvky i pro studenty ze sociálně slabších rodin. 

Velmi významnou pomocí škole se stalo mimo jiné zřízení speciálního bankovního účtu, který slouží k zajištění lyžařských a cyklistických zájezdů studentů gymnázia nebo finanční spoluúčast na instalaci nového nápisu Gymnázia Olomouc Hejčín nebo vybavení pracovny školního psychologa.

Partneři a dárci

V minulosti k významným partnerům Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc Hejčín, z.s., patřily především Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc. 

                              

Vedle těchto významných partnerů však naše SRGOH podpořila mezi lety 1998 - 2016 řada individuálních dárců: Pneucentrum Olomouc, Exekutorský úřad Olomouc, Ondřej Frgal, PREDIKO, sr.o., IMALAB, s.r.o., MUDr. Petr Polák, MVDr. Pavel Galko, LESAFFRE Česko, a.s., Moravská vodárenská, a.s., PhDr. Dagmar Konečná, Autoskla ALKA, PhDr. Dagmar Konečná, Pavel Hruška, Olsped, Ing. Bumba, FINEPRO, Dr. Korda, p. Kašpar, MUDr. Imrychová, Euromednet, Olomoucký kraj, GENERI s.r.o., MUDr. Švecová, LEMAK s.r.o., KVAPIL ELEKRO, OD Timpo, Ing. Barák, MUDr. Lužný, MUDr. Tempír, Nestlé čokoládovny...

Od roku 2019 naše sdružení finančně podpořili Radovan a Eva Uvízlovi, Futures Contproducts s.r.o., Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a JUDr. Petr Přikryl.

Všem děkujeme za jejich podporu.

 

Kontakty

Bc. Silvie Hrabalová (silviehrabalova@email.cz, +420 777146487)

Mgr. Ivana Polednová (polednova@gytool.cz, +420 606451912)
Ing. Mgr. Hana Vacková (vackova@gytool.cz, +420 776323610 )
Tereza Smudová: terezasmudova@seznam.cz (účetní SRGHO)

Bankovní spojení

ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK:


155665541/0300, CZK
SDRUZENI PRO ROZVOJ – hlavní účet určený pro účelově i neúčelově vázané platby, dary a příspěvky na činnost

186581447/0300, CZK
SDRUZENI PRO ROZVOJ – bankovní účet určený výhradně pro nákup pomůcek využívaných v rámci výtvarné výchovy

273065651/0300, CZK
SDRUZENI PRO ROZVOJ – bankovní účet určený pro zimní a letní výcvikové kurzy a zájezdy studentů

290927962/0300, CZK
SDRUZENI PRO ROZVOJ – bankovní účet určený pro pro výměnné zájezdy studentů

Současní členové sdružení

 • Alena Adamíková
 • Lenka Dohnalová
 • Irena Dostálová
 • Jan Dvorský
 • Júlia Faberová
 • Petr Fuka
 • Pavla Hamříková
 • Marcela Heřmanová
 • Silvie Hrabalová
 • Jana Chromá
 • Jiří Kvapil
 • Jana Pazderová
 • Ivana Polednová
 • Jaroslav Petr
 • Renáta Sedláčková
 • Iva Stránská
 • Jaroslav Teplý
 • Hana Vacková
 • Hana Vasiljevová