Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc Hejčín, z.s.

Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc - Hejčín,z.s., je otevřeným občanským sdružením s právní subjektivitou. Sdružuje ty, kteří mají zájem podílet se na zdárném rozvoji výuky a výchovy na Gymnáziu Olomouc - Hejčín. Sdružení bylo založeno v roce 1998, registrace byla provedena u Ministerstva vnitra 28.12.1998. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která schvaluje činnost výboru sdružení, statutárním zástupcem sdružení je její předseda.

Cílem sdružení je podpora odborné, kulturní a sportovní činnost studentů gymnázia. Za tímto účelem sdružení získává, spravuje a vydává finační prostředky. 

Předem děkujeme za jakýkoliv příspěvek Sdružení pro rozvoj gymnázia Olomouc- Hejčín. Příspěvky jsou každoročně užívány jako finanční spoluúčast na řadě akcí pořádaných pro studenty gymnázia.

Poslání a cíle sdružení

Naším posláním je podpora školní doplňkové aktivity studentů školy nad rámec, který jí poskytuje kraj a stát. Chceme ukazovat na dobré výsledky práce školy, finančně podle svých možností podporovat talentované a nadané žáky při jejich účasti v soutěžích. Při své činnosti aktivně spolupracujeme s vedením gymnázia. 

Aktivity sdružení

Za dobu svého působení sdružení získalo prostřednictvím svých dárců a sponzorů více než 900 tis. korun a finančně podpořilo projekty ve výši přes 850 tis. korun.

Mezi podporovanými projekty byly: 
Mapování vztahů 3A8 - 3B8, výměnné pobyty v Holandsku, Švýcarsku, exkurze do Prahy, Míšně, Drážďan, debatní soutěže v Kanadě, Slovinsku, Singapuru,  zájezdy do Berlína, Postupimi,  Anglie, Vídně,  Bruselu, finanční příspěvěk pro maturitní ples, příspěvky pro studenty ze sociálně slabších rodin na úhradu lyžařského kurzu atd.

Partneři a dárci

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Pneucentrum Olomouc, Exekutorský úřad Olomouc, Ondřej Frgal, PREDIKO, sr.o., IMALAB, s.r.o., MUDr. Petr Polák, MVDr. Pavel Galko, LESAFFRE Česko, a.s., Moravská vodárenská, a.s., PhDr. Dagmar Konečná, Autoskla ALKA, PhDr. Dagmar Konečná, Pavel Hruška, Olsped, Ing. Bumba, FINEPRO, Dr. Korda, p. Kašpar, MUDr. Imrychová, Euromednet, Olomoucký kraj, GENERI s.r.o., MUDr. Švecová, LEMAK s.r.o., KVAPIL ELEKRO, Statutární město Olomouc, OD Timpo, Ing. Barák, MUDr. Lužný, MUDr. Tempír, Nestlé čokoládovny...

                         

 

Výbor sdružení

Předseda sdružení:

Bc. Silvie Hrabalová (silviehrabalova@email.cz)

Členové výboru: 
Mgr. Ivana Polednová (polednova@gytool.cz )
Ing. Mgr. Hana Vacková (vackova@gytool.cz)

Členové sdružení

 • Alena Adamíková
 • Lenka Dohnalová
 • Irena Dostálová
 • Jan Dvorský
 • Júlia Faberová
 • Petr Fuka
 • Pavla Hamříková
 • Marcela Heřmanová
 • Silvie Hrabalová
 • Jana Chromá
 • Jiří Kvapil
 • Jana Pazderová
 • Ivana Polednová
 • Jaroslav Petr
 • Renáta Sedláčková
 • Iva Stránská
 • Jaroslav Teplý
 • Hana Vacková
 • Hana Vasiljevová

Ke stažení

Stanovy SRGHO, z.s.

Darovací smlouva - peněžní dar (dokument Word  *.doc)

Darovací smlouva - věcný dar  (dokument Word  *.doc)

Kontakty

Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc - Hejčín, z.s.
Ivana Polednová
Tomkova 45
779 00 Olomouc
IČ: 69210811

Bc. Silvie Hrabalová (silviehrabalova@email.cz)
Mgr. Ivana Polednová (polednova@gytool.cz )
Ing. Mgr. Hana Vacková (vackova@gytool.cz)
Tereza Smudová: terezasmudova@seznam.cz (účetní SRGHO)

Bankovní spojení

ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK
155665541/0300, CZK
SDRUZENI PRO ROZVOJ – hlavní účet určený pro účelově i neúčelově vázané platby

186581447/0300, CZK
SDRUZENI PRO ROZVOJ – podúčet určený výhradně pro příspěvky na výtvarnou výchovu

273065651/0300, CZK
SDRUZENI PRO ROZVOJ – podúčet určený pro zimní a letní výcvikové kurzy a zájezdy