Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve školním roce 2019/2020


Přihlášky odevzdávejte na sekretariát školy (po vstupu do hlavní budovy první a druhé dveře vlevo).

Úřední hodiny 

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30


Pro vzdělávání ve školním roce 2019/2020 bude škola přijímat:

1) čtyřletý studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium - 60 žáků (2 třídy)

2) šestiletý studijní obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - 60 žáků (2 třídy)

3) Osmiletý studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium - 60 žáků (2 třídy)


Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

1) čtyřletý studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium

2) šestiletý studijní obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

3) Osmiletý studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium


Další informace o přijímacím řízení můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Ministerstvo školství,  mládeže   a  tělovýchovy   podle   §  60c  odst.  1   zákona   č.   561/2004   Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v  § 60  odst.  5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2018/2019.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího  oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2019

2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2019

2. termín: středa 17dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 13. května 2019

2. termín: úterý 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona , do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pra covních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle§ 88 odst. 2 školského zákona