ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do těchto oborů vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 

pro žáky po úspěšném absolvování 5. třídy ZŠ

počet přijímaných žáků: 56

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté)

česko-anglické vzdělávání pro žáky po úspěšném absolvování 7. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií

počet přijímaných žáků: 56

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

pro žáky po úspěšném absolvování 9. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií

počet přijímaných žáků: 56

Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium

Termíny přijímací zkoušky:

79-41-K/41 Gymnázium  

1. řádný termín     12. 4. 2022 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín     13. 4. 2022 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium   

1. řádný termín     19. 4. 2022 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín     20. 4. 2022 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

79-41-K/81 Gymnázium 

1. řádný termín     19. 4. 2022 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín     20. 4. 2022 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

 

Pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku budou distribuovány pomocí poskytovatele poštovních služeb na adresu, která byla uvedena v podané přihlášce ke studiu nejpozději 14 dní před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.