ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro přijaté uchazeče

Změnu rozhodnutí si můžete vyzvednout ve škole od 19. 5. 2023, 12h 30min. Pokud máte zápisový lístek, přineste jej s sebou. Pokud jste zápisový lístek podali na jiné škole, můžete jej stáhnout na základě předložené změny rozhodnutí a potom uplatnit na naší škole.

Zveřejněním aktualizovaného oficiálního pořadí uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání dne 18. 5. 2023 začíná následujícím dnem desetidenní lhůta pro doručení zápisového lístku. Do této lhůty se započítávají pouze pracovní dny, to znamená, že doba pro doručení zápisového lístku skončí 1. 6. 2023. Neodevzdání zápisového lístku přijatého uchazeče znamená nepřijetí ke studiu.

Zápisové lístky odevzdejte nejlépe osobně v kanceláři školy, vstup do budovy z ulice Tomkova, přízemí, číslo dveří A 164 v pracovní dny od 8:00 - 12:00 a 12:30 – 15:00. Dále můžete využít poštovní služby (na základě zkušeností z předchozích let nedoporučujeme), poskytované držitelem poštovní licence. Při využití poštovní služby prosíme o poslání doporučeně se zrychlenou dobou dodání (např. službou D+1). Pokud zápisový lístek podáváte prostřednictvím poštovní služby,  prosíme o zaslání také vyplněného dotazníku pro volbu dalšího cizího jazyka a estetické výchovy.

Při odevzdání zápisového lístku, kterým potvrzujete, že Váš syn/Vaše dcera nastoupí od 1. 9. 2023 ke vzdělávání na Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, vyplníte dotazník pro volbu dalšího cizího jazyka a estetické výchovy, obdržíte informace a žádost k vyřízení karty ISIC, informace a přihlášku ke stravování ve školní jídelně.

Fotografii průkazového formátu (na zadní stranu uveďte jméno a přijmení uchazeče/uchazečky) a poplatek k vyřízení ISIC karty odevzdejte na první schůzce zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků s třídními učiteli, které se uskuteční:

  • 28. 6. 2023 – 15:30 pro obor vzdělání 7941K81 Gymnázium (osmileté) – místnost B215
  • 28. 6. 2023 – 16:00 pro obor vzdělání 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)  – místnost B215
  • 28. 6. 2023 – 16:30 pro obor vzdělání 7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium - místnost B215

Pokud je Váš syn/Vaše dcera přijat/přijata také na jinou školu, na kterou odevzdáte zápisový lístek, prosíme Vás, oznamte, že na Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 nenastoupíte. Oznámení zašlete na e-mail: spurna@gytool.cz.

Volná místa ke studiu na jednotlivých oborech vzdělání budou nabídnuta v pořadí dalším uchazečům, kteří podali odvolání proti nepřijetí a splnili kritéria přijímacího řízení.