ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro přijaté uchazeče

V souladu se lhůtami stanovenými příslušnými legislativními normami, provedl ředitel školy aktualizaci výsledků přijímacího řízení, změnil své rozhodnutí o nepřijetí a nabídl uvolněná místa ke studiu na jednotlivých oborech vzdělání v pořadí dalším uchazečům, kteří podali odvolání proti nepřijetí a splnili kritéria přijímacího řízení. 

Změnu rozhodnutí si můžete vyzvednout během úterý 17. 5. 2022 v úředních hodinách OSOBNĚ. Následující den budou změny rozhodnutí odeslány poštou. Na základě Změny rozhodnutí lze případně stáhnout zápisový lístek na druhé škole a uplatnit jej na naší škole.

Upozorňujeme, že Vás bude telefonicky kontaktovat pracovnice školy, zda uchazeč má zájem nastoupit či nikoliv. DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE URYCHLIT LEGISLATIVU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

 Zápisové lístky odevzdejte nejlépe osobně na sekretariátu školy (vstup do budovy z ulice Tomkova), přízemí, číslo dveří A 164 v pracovní dny od 8:00 - 12:00 a 12:30 – 15:00. Při využití poštovní služby poskytované držitelem poštovní licence doporučujeme poslání doporučeně se zrychlenou dobou dodání (např. službou D+1) a ověření telefonicky jeho doručení, tel.: 585 711 108. Neodevzdání zápisového lístku přijatého uchazeče ve stanovené lhůtě znamená nepřijetí ke studiu.

Společně se zápisovým lístkem je nutno odvevdat následující dokumenty:

Formulář pro výběr jazyků - obory vzdělání 7941K41 a 7943K61 (čtyřleté a šestileté studium)

Pro vyřízení registrace odběru stravy můžete využít tyto formuláře (přihlášku vytiskněte oboustranně) a vyplněné odevzdejte v kanceláři školní jídelny:

Informace pro nové strávníky

Přihláška ke stravování

Telefon pro případné informace ohledně stravy: 585 711 150

PRACOVNÍ DOBA SEKRETARIÁTU ŠKOLY

PONDĚLÍ - PÁTEK

8:00 - 12:00

12:30 – 15:30