Informace pro přijaté žáky

Kroužky a kluby otevřené ve školním roce 2019/2020

Přihlašování do nepovinných předmětů – kroužky a kluby – probíhá mailem na adresu motanova@gytool.cz.

V mailu musí být uvedeno jméno a příjmení žáka, třída, název kroužku/klubu.

Přihlašování emailem je možné do 30. 8. 2019.

NEPOVINNÉ KROUŽKY

(mají pravidelnou dobu konání, zpravidla jedenkrát týdně) 

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ KROUŽKU

CÍLOVÁ SKUPINA ZÁJEMCŮ

ČASOVÁ DOTACE

Badminton

Mgr. J. Chromá

nerozhoduje

45 minut

Biologický kroužek

Mgr. L. Marková

nižší gymnázium

60 minut

Čínština pokračující

Lisa Du (ext.)

nerozhoduje

60 minut

Čínsky hravě

Mgr. D. Vicherová Schusterová (ext.)

nerozhoduje

90 minut

Debatování

T. Černík (ext.)

nerozhoduje

90 minut

Dramatický kroužek HEJDRAK

MgA. H. Blažková

nerozhoduje

90 minut

Florbal

Mgr. J. Daniel

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

60 minut

Florbal

Mgr. J. Daniel

nižší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Francouzština

Mgr. R. Sedláčková

nerozhoduje

90 minut

Futsal

Mgr. J. Daniel

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Italština

Mgr. M. Stánec

nerozhoduje

45 minut

Jak psát odbornou práci, metody vědeckého zkoumání

Mgr. R. Havelková

vyšší gymnázium

90 minut (1x za 14 dní)

Kroužek japonské kultury a japonštiny

David Grant (ext.)

vyšší gymnázium

60 minut

Kroužek malých debrujárů

Mgr. Š. Richterková

nižší gymnázium

90 minut

Kroužek LEGO robotika

Mgr. J. Kvapil

nerozhoduje

90 a 90 minut

Kroužek pro řešitele matematických soutěží

Mgr. T. Riemel

nižší gymnázium

60 minut (1x za 14 dní)

Muzika Hejčíňan

Mgr. M. Stánec

nerozhoduje

60 minut

Posilování

Mgr. R. Juřík

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Příprava na didaktické testy

Mgr. B. Menoušková

maturitní ročník

45 minut (od 2. pololetí)

Psychologický kroužek

Ing., Mgr. H. Vacková

nerozhoduje

90 minut

Ruština

Mgr. M. Heřmanová

nerozhoduje

45 minut

Sborový zpěv

PaedDr. L. Dohnalová

nerozhoduje

90 minut

SimpleBio

Mgr. F. Brauner, Ph.D.

předmaturitní ročník

90 minut

Společenský tanec

Mgr. J. Pazderová

1. pol. – žáci po tanečních kurzech, předmaturitní a maturitní ročník

2. pol. – 1. roč. 4-letého studia, 5. roč. 8-letého studia, 3. roč. 6-letého studia

60 minut

Šachový kroužek

Bc. R. Biolek (ext.)

nerozhoduje

90 minut

Španělština pro pokročilé

Mgr. D. Horváth

vyšší gymnázium

45 minut

Španělština pro začátečníky

Mgr. D. Horváth

nerozhoduje

45 minut

Šplh

Mgr. I. Dostálová

nerozhoduje

45 minut

Šprechtíme (konverzace v NJ)

Mgr. M. Puškášová

vyšší gymnázium

60 minut

Volejbal

Mgr. I. Dostálová

nerozhoduje

90 minut

Volejbal

Mgr. R. Juřík

nerozhoduje

45 minut

Výtvarný kroužek

I. Zatloukalová

nerozhoduje

120 minut

 

NEPOVINNÉ KLUBY

(mají nepravidelnou dobu konání)

NÁZEV KLUBU

VEDOUCÍ KLUBU

CÍLOVÁ SKUPINA ZÁJEMCŮ

ČASOVÁ DOTACE

Cykloturistický klub

RNDr. F. Buchta

nerozhoduje

 9 akcí

HaD - Hudba a divadlo za školou

Mgr. R. Przybylová, PaedDr. D. Lekešová

vyšší gymnázium

cca 5 akcí

Hejčínské noviny

Mgr. M. Janíčková

nerozhoduje

10 akcí

Klub hejčínských cestovatelů

Mgr. I. Polednová, Mgr. J. Daniel

nerozhoduje

cca 2 akce

Lyžařský klub

Mgr. H. Vasiljevová, Mgr. J. Teplý

nerozhoduje

cca 12 akcí


Schůzka zákonných zástupců žáků prvních ročníků s vedením školy a třídními učiteli proběhne 26. 6. 2019 v učebně BUHV1. 

Harmonogram:

1530 - osmileté gymnázium; třídy I.AB8

1615 - šestileté gymnázium; třídy I.AB6

1700 - čtyřleté gymnázium; třídy I.AB

Rozdělení žáků do tříd:

čtyřleté gymnázium

I.A
Mgr. Renáta Havelková
ID I.B
Mgr. Lucie Marková
ID
  4002   4007
  4003   4013
  4004   4017
  4005   4019
  4008   4029
  4010   4031
  4012   4038
  4015   4039
  4018   4040
  4033   4041
  4036   4042
  4051   4044
  4053   4045
  4055   4046
  4062   4068
  4064   4069
  4065   4070
  4072   4073
  4077   4075
  4078   4086
  4096   4088
  4505   4100
  4514   4517
  4544   4523
  4546   4545
  4556   4547
  4569   4548
  4580   4573
  4585   4579
  4589   4583

šestileté gymnázium

I.A6
PhDr. Jana Hubáčková
ID I.B6
Mgr. Jana Suchánková
ID
  6002   6008
  6003   6030
  6006   6048
  6007   6051
  6009   6059
  6011   6066
  6013   6068
  6014   6069
  6016   6071
  6020   6077
  6022   6080
  6024   6082
  6026   6088
  6027   6097
  6032   6099
  6042   6105
  6044   6106
  6045   6107
  6047   6108
  6050   6109
  6052   6119
  6054   6120
  6055   6502
  6056   6512
  6057   6515
  6503   6523
  6507   6526
  6509   6544
  6510   6557
  6535   6562

osmileté gymnázium

I.A8
Mgr. Hana Zárubová
ID I.B8
Mgr. Martina Puškášová
ID
  8002   8007
  8003   8009
  8029   8013
  8040   8014
  8049   8017
  8053   8020
  8069   8028
  8071   8033
  8072   8035
  8079   8038
  8081   8041
  8097   8054
  8104   8061
  8107   8062
  8108   8064
  8111   8095
  8116   8113
  8120   8119
  8141   8126
  8142   8129
  8146   8513
  8148   8519
  8514   8522
  8516   8533
  8538   8535
  8543   8550
  8549   8562
  8552   8571
  8579   8586
  8581   8594


Pokud posíláte zápisový lístek poštou, přiložte k němu vyplněný dotazník volby druhého jazyka a estetických výchov.

Velmi důležitý je také informační leták, ze kterého se dozvíte způsob objednání ISIC karty, která funguje jako vstupní čip do školních budov a také k objednávání stravy.

Schůzka vedení školy, třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků prvních ročníků proběhne na budově A 26. 6. 2019. Čas bude upřesněn.


Úřední hodiny pro podávání zápisových lístků:

pracovní dny

800 - 1200 

1230 - 1500 

tel.: 585 711 113