Informace pro přijaté žáky

 

Pokud posíláte zápisový lístek poštou, přiložte k němu vyplněný dotazník volby druhého jazyka a estetických výchov.

Velmi důležitý je také informační leták, ze kterého se dozvíte způsob objednání ISIC karty, která funguje jako vstupní čip do školních budov a také k objednávání stravy.

Schůzka vedení školy, třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků prvních ročníků proběhne na budově A 26. 6. 2019. Čas bude upřesněn.


Úřední hodiny pro podávání zápisových lístků:

pracovní dny

800 - 1200 

1230 - 1500 

tel.: 585 711 113