Kroužky a kluby otevřené ve školním roce 2018/2019

Kroužky a kluby otevřené ve školním roce 2018/2019

 

NEPOVINNÉ KROUŽKY

(mají pravidelnou dobu konání, zpravidla jedenkrát týdně)

 

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ KROUŽKU

CÍLOVÁ SKUPINA ZÁJEMCŮ

ČASOVÁ DOTACE

Badminton

Mgr. J. Chromá

nerozhoduje

45 minut

Brazilská portugalština pro začátečníky

Mgr. D. Horváth

nerozhoduje

45 minut

Čínština

Bude upřesněno

nerozhoduje

60 minut

Debatování

Bude upřesněno

nerozhoduje

90 minut

Divadelní kroužek

MgA.H. Blažková

nerozhoduje

90 minut

Florbal

Mgr. J. Daniel

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Francouzština pokr. kurz

Mgr. R. Sedláčková

nerozhoduje

45 minut

Futsal

Mgr. J. Daniel

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Hejčíňan – lidová muzika

Mgr. M. Stánec

nerozhoduje

60 minut

Hejčíňan – taneční skupina

Mgr. I. Studnička

nerozhoduje

90 minut

Italština

Mgr. M. Stánec

nerozhoduje

45 minut

Kroužek malých debrujárů

Mgr. Š. Richterková

nižší gymnázium

90 minut

Kroužek LEGO robotiky

Mgr. J. Kvapil

nerozhoduje

90 a 90 minut

Kroužek pro řešitele matematických soutěží

Mgr. T. Riemel

nerozhoduje

60 minut

Latina

Mgr. F. Ondrák

vyšší gymnázium

45 minut

Odbíjená

Mgr. I. Dostálová

od 3. roč. osmiletého studia

od 1. roč šestiletého studia + vyšší gymn.

 

90 minut

Posilování

Mgr. R. Juřík

vyšší gymnázium

45 minut

Psychologický kroužek

Ing., Mgr. H. Vacková

od 3. roč. osmiletého studia

od 1. roč šestiletého studia + vyšší gymn.

 

2x 45 minut

Příprava na didaktické testy

Mgr. B. Menoušková

maturitní ročník

45 minut

Sborový zpěv

PaedDr. L. Dohnalová

nerozhoduje

90 minut

SimpleBio

Mgr. F. Brauner

předmaturitní ročník

90 minut

Společenský tanec

Mgr. J. Pazderová

1. pol.– žáci po tanečních kurzech, předmaturitní a maturitní ročník

2. pol. – 1. roč. 4-letého studia, 5. roč. 8-letého studia, 3. roč. 6-letého studia

 

 

 

60 minut

Šachový kroužek

Bc. R. Biolek (ext.)

nerozhoduje

90 minut

Španělská konverzace pro pokročilé

Mgr. D. Horváth

nerozhoduje

45 minut

Šplh

Mgr. I. Dostálová

nerozhoduje

90 minut

Volejbal

Mgr. R. Juřík

vyšší gymnázium

45 minut

Výtvarný kroužek

Mgr. J. Vávra

nerozhoduje

135 minut

 

NEPOVINNÉ KLUBY

(mají nepravidelnou dobu konání)

 

NÁZEV KLUBU

VEDOUCÍ KLUBU

CÍLOVÁ SKUPINA ZÁJEMCŮ

ČASOVÁ DOTACE

Cykloturistický klub

RNDr. F. Buchta

nerozhoduje

 4 akce

Horolezecký klub

Mgr. J. Daniel

vyšší gymnázium

podle domluvy

Hudba a divadlo za školou

PaedDr. D. Lekešová, Mgr. R. Przybylová

nerozhoduje

cca 5 akcí

Klub hejčínských cestovatelů

Mgr. I. Polednová, Mgr. J. Daniel

nerozhoduje

podle domluvy

Klub nadšených chemiků

Mgr. H. Zárubová, Mgr. P. Hamříková

nerozhoduje

podle domluvy

Klub SOČkařů

Mgr. R. Havelková

vyšší gymnázium

podle domluvy

Klub soutěžících informatiků

Mgr. I. Studnička

nerozhoduje

podle potřeby

Lyžařský klub

Mgr. H. Vasiljevová, Mgr. J. Teplý

nerozhoduje

podle podmínek