ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinně volitelné předměty

BLOKY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ (PVP)

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023

 

PŘEDMATURITNÍ ROČNÍK (G876543)

 

1PVP

2PVP

3PVP

PCAE11

PCAE21

P2SVV31

PDG11

PCAEFT21

PCAEFT31

PFCE11

PECHIS21

PECHIS31

PKNJ11

PSBI21

PFCE31

PSBIO11

PSBIO21

PLJP31

PSD11

PSD21

PSE31

PSF11

PSF21

PSCH31

PSFG11

PSGEO21

PSCHE31

PSCH11

PSHE21

PSM31

PSI11

PSM21

PSMA31

PSPH11

PSMA21

PSPH31

PSVS11

PSVS21

PSVS31

PSVS12

PSZ21

PSVS32

 

 

PSVS33

 Legenda:

 

PŘEDMĚT

NÁZEV PŘEDMĚTU

1PVP

Povinně volitelný předmět – blok 1

2PVP

Povinně volitelný předmět – blok 2

3PVP

Povinně volitelný předmět – blok 3

P2SVV31

Seminář z výtvarné výchovy dvouletý

PCAE11

English Seminar - CAE

PCAE21

English Seminar - CAE

PCAEFT21

English Seminar - CAE FAST TRACK

PCAEFT31

English Seminar - CAE FAST TRACK

PDG11

Deskriptivní geometrie

PECHIS21

English-Czech History Seminar

PECHIS31

English-Czech History Seminar

PFCE11

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

PFCE31

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

PKNJ11

Konverzace v německém jazyce

PLJP31

Literární a jazykové praktikum

PSBI21

Seminář z biologie

PSBIO11

Biology Seminar

PSBIO21

Biology Seminar

PSD11

Seminář z dějepisu

PSD21

Seminář z dějepisu

PSE31

Seminář z ekonomie

PSF11

Seminář z fyziky

PSF21

Seminář z fyziky

PSFG11

Seminář finanční gramotnost

PSGEO21

Geography Seminar

PSCH11

Seminář z chemie

PSCH31

Seminář z chemie

PSCHE21

Seminář z chemie v anglickém jazyce

PSCHE31

Seminář z chemie v anglickém jazyce

PSI11

Seminář z informatiky

PSM21

Seminář z matematiky

PSM31

Seminář z matematiky

PSMA21

Mathematics Seminar

PSMA31

Mathematics Seminar

PSPH11

Physics Seminar

PSPH31

Physics Seminar

PSVS11

Společenskovědní seminář

PSVS12

Společenskovědní seminář

PSVS31

Společenskovědní seminář

PSVS32

Společenskovědní seminář

PSVS33

Společenskovědní seminář

PSVSi21

Společenskovědní seminář

PSZ21

Seminář ze zeměpisu

 Poznámka:

Jednotlivé rozložení skupin PVP bylo vytvořeno na základě volby žáků v hlavním a doplňkovém a kole. Žáci budou vyrozuměni o zařazení do jednotlivých výukových skupin PVP ročníku emailem nejpozději do 20. 6. 2022, 16:00.

 

 

 MATURITNÍ ROČNÍK (G886644)

 

1PVP

2PVP

3PVP

4PVP

M2SVV11

MCAE21

MCAE31

MCAE41

MCAE11

MCAE22

MCPEFT31

MDG41

MFCE11

MCPEFT21

MFCE31

MLS41

MLS11

MKNJ21

MLAT31

MMV41

MSBCH11

MPM21

MMV31

MSBCH41

MSF11

MSBIO21

MSBI31

MSBCHA41

MSFG11

MSD21

MSBIO31

MSBI41

MSHI11

MSE21

MSFG31

MSD41

MSCH11

MSCH21

MSGEO31

MSE41

MSCHE11

MSPH21

MSM31

MSHI41

MSM11

MSVS21

MSPH31

MSHV41

MSVS11

MSVS22

MSVS31

MSCHE41

 

MSZ21

 

MSI41

 

 

 

MSVS41

 

 

 

MSZ41

 

Legenda:

PŘEDMĚT

NÁZEV PŘEDMĚTU

1PVP

Povinně volitelný předmět – blok 1

2PVP

Povinně volitelný předmět – blok 2

3PVP

Povinně volitelný předmět – blok 3

4PVP

Povinně volitelný předmět – blok 4

M2SVV11

Seminář z výtvarné výchovy dvouletý

MCAE11

English Seminar – CAE

MCAE21

English Seminar – CAE

MCAE22

English Seminar – CAE

MCAE31

English Seminar – CAE

MCAE41

English Seminar – CAE

MCPEFT21

English Seminar – CAE Fast Track

MCPEFT31

English Seminar – CAE Fast Track

MDG41

Základy deskriptivní geometrie

MFCE11

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

MFCE31

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

MKNJ21

Konverzace v německém jazyce

MLAT31

Latinská a řecká odborná terminologie

MLS11

Literární seminář

MLS41

Literární seminář

MMV31

Mediální výchova

MMV41

Mediální výchova

MPM21

Projektový management

MSBCH11

Seminář z biochemie

MSBCH41

Seminář z biochemie

MSBCHA41

Biochemistry Seminar

MSBI31

Seminář z biologie

MSBI41

Seminář z biologie

MSBIO21

Biology Seminar

MSBIO31

Biology Seminar

MSD21

Seminář z dějepisu

MSD41

Seminář z dějepisu

MSE21

Seminář z ekonomie

MSE41

Seminář z ekonomie

MSF11

Seminář z fyziky

MSFG11

Seminář finanční gramotnost

MSFG31

Seminář finanční gramotnost

MSGEO31

Geography Seminar

MSHI11

History Seminar

MSHI41

History Seminar

MSHV11

Seminář z hudební výchovy

MSCH11

Seminář z chemie

MSCH21

Seminář z chemie

MSCHE11

Chemistry Seminar

MSCHE41

Chemistry Seminar

MSI41

Seminář z informatiky

MSM11

Seminář z matematiky

MSM31

Seminář z matematiky

MSPH21

Physics Seminar

MSPH31

Physics Seminar

MSVS11

Společenskovědní seminář

MSVS21

Společenskovědní seminář

MSVS22

Společenskovědní seminář

MSVS31

Společenskovědní seminář

MSVS41

Společenskovědní seminář

MSZ21

Seminář ze zeměpisu

MSZ31

Seminář ze zeměpisu

 Poznámka:

Jednotlivé rozložení skupin PVP bylo vytvořeno na základě volby žáků v hlavním a doplňkovém a kole. Žáci budou vyrozuměni o zařazení do jednotlivých výukových skupin PVP ročníku emailem nejpozději do 20. 6. 2022, 16:00.