ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty pro školní rok 2024 – 2025

 

Hlavní kolo (závazný výběr jednotlivých PVP) pro žáky předmaturitního ročníku pro školní rok 2024 - 2025 (dále G876543) bude zahájeno 27. 1. 2024.

Žáci dostanou výzvu k závaznému výběru PVP včetně jejich přístupového kódu(stejný jako pro předkolo) do systému výběru PVP (https://rozrazeni.klon68.cz/) na jejich mail s koncovkou @gytool.cz.

Žáci si vyberou závazně tři PVP. Pokud si žák zvolí méně než tři PVP nebo nezvolí si žádný PVP, budou chybějící PVP určeny závazně třídním učitelem a koordinátorem projektu PVP 2024-2025.

Návod naleznete na odkaze PVP_JAK_NA_TO.

Termín ukončení hlavního kola je 02. 02. 2024, 19:00.

Hlavní kolo (závazný výběr jednotlivých PVP) pro žáky maturitního ročníku pro školní rok 2024-2025 (dále G886644) bude zahájeno 03. 02. 2024.

Žáci dostanou výzvu k závaznému výběru PVP včetně jejich přístupového kódu(stejný jako pro předkolo) do systému výběru PVP (https://rozrazeni.klon68.cz/) na jejich mail s koncovkou @gytool.cz.

Žáci si vyberou závazně čtyři PVP. Pokud si žák zvolí méně než čtyři PVP nebo si nezvolí  žádný PVP, budou chybějící PVP určeny závazně třídním učitelem a koordinátorem projektu PVP 2024-2025.

Žáci, kteří si vloni zvolili dvouletý PVP P2SVV, musí zvolit jako jeden ze čtyř PVP pro školní rok 2024-2025 M2SVV.

Návod naleznete na odkaze PVP_JAK_NA_TO.

Termín ukončení hlavního kola je 09. 02. 2024, 19:00.

 V případě dotazů, nejasností se obracejte na RNDr. Karla Pohaněl, místnost A143, +420585711109, e-mail: pohanel@gytool.cz.


PŘEDKOLO VÝBĚRU POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Předkolo (nezávazný předběžný výběr jednotlivých PVP) pro žáky předmaturitního ročníku pro školní rok 2024-2025 (dále G876543) bude zahájeno 13. 1. 2024.

Žáci dostanou výzvu k nezávaznému výběru PVP včetně jejich přístupového kódu do systému výběru PVP (https://rozrazeni.klon68.cz/) na jejich mail s koncovkou @gytool.cz.

Žáci si vyberou předběžně tři PVP. Pokud si žák zvolí méně než tři PVP nebo nezvolí si žádný PVP, může se stát, že z důvodu nedostatečného zájmu žáků některé PVP nepostoupí do hlavního kola PVP, ve kterém si žáci volí PVP již závazně.

Návod naleznete na odkaze PVP_JAK_NA_TO.

Termín ukončení hlavního kola je 19. 1. 2024, 19:00.

Předkolo (nezávazný předběžný výběr jednotlivých PVP) pro žáky maturitního ročníku pro školní rok 2024-2025 (dále G886644) bude zahájeno 20. 1. 2024.

Žáci dostanou výzvu k nezávaznému výběru PVP včetně jejich přístupového kódu do systému výběru PVP (https://rozrazeni.klon68.cz/) na jejich mail s koncovkou @gytool.cz.

Žáci si vyberou předběžně čtyři PVP. Pokud si žák zvolí méně než čtyři PVP nebo nezvolí si žádný PVP, může se stát, že z důvodu nedostatečného zájmu žáků některé PVP nepostoupí do hlavního kola PVP, ve kterém si žáci volí PVP již závazně. Žáci, kteří si vloni zvolili dvouletý PVP P2SVV, musí zvolit jako jeden ze čtyř PVP M2SVV.

Návod naleznete na odkaze PVP_JAK_NA_TO.

Termín ukončení hlavního kola je 27. 1. 2024, 19:00.

V případě dotazů, nejasností se obracejte na RNDr. Karla Pohaněla, místnost A143, 585 711 109, e-mail pohanel@gytool.cz.


posledních dvou ročnících studia si žáci všech oborů vzdělání mohou vybrat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů (PVP), které jim umožňují prohloubit kompetence, znalosti a dovednosti, které jsou v souladu se zvolenou profesní kariérou. Volba povinně volitelného předmětu není vázána na volbu příslušného maturitního předmětu, nicméně soulad povinně volitelného předmětu a maturitního předmětu je velmi vhodná.

V předmaturitním ročníku (označení ročníku G876543) si žáci všech oborů vzdělání volí tři dvouhodinové předměty, tj. 6 hodin týdně. V maturitním ročníku (označení ročníku G886644) si žáci volí čtyři dvouhodinové předměty, tj. 8 hodin týdně.

Povinně volitelné předměty jsou v předmaturitním i maturitním ročníku prostupné pro všechny obory vzdělání. Žáci si mohou vybrat povinně volitelné předměty v českém i anglickém jazyce, což nemůže nabídnout žádná jiná střední škola v blízkém okolí.  Tento model nabízí vysoký stupeň flexibility a kombinací pro výběr povinně volitelných předmětů. Široká nabídka kombinací povinně volitelných předmětů pokryje téměř všechny preference žáků. Vzhledem k odlišnému způsobu maturit na oboru vzdělání 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium, které upravuje příslušné rozhodnutí MŠMT v platném znění, musí žáci tohoto oboru vzdělání zvolit minimálně jeden nejazykový PVP vyučovaný v anglickém jazyce v předmaturitním i maturitním ročníku.

 

NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝBĚRU POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Váš výběr povinně volitelných předmětů (PVP) by měl zahrnovat silné stránky vaší osobnosti, které se projevují vaším zvýšeným zájmem o určité obory (např. humanitní nebo přírodovědné).  Při rozhodování o povinně volitelných předmětech byste měli pouvažovat také nad maturitními předměty, které by měly vycházet ze zvolených povinně volitelných předmětů a měly by úzce souviset s předměty přijímací zkoušky na zvolený studijní obor vámi vybrané budoucí vysoké školy. Žáci oboru vzdělání 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium by měli vzít při své volbě do úvahy skutečnost, že budou konat maturitní profilovou zkoušku minimálně z jednoho nejazykového předmětu v anglickém jazyce, a proto si musejí zvolit v obou ročnících minimálně jeden nejazykový PVP vyučovaný v anglickém jazyce.

Výběr povinně volitelných předmětů je významným okamžikem pro vaši budoucí profesionální orientaci. Povinně volitelné předměty vám poskytují dostatečný časový rámec k prohloubení a rozšíření učiva, které budete potřebovat k příjímacím zkouškám na vámi vybranou vysokou školu. V povinně volitelných předmětech budete trávit 6 nebo 8 hodin týdně, což představuje 18 % nebo 25 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v daném ročníku.

Vaše rozhodnutí by mělo být koncepční, promyšlené a uvážené. Abyste takové rozhodnutí mohli učinit, po­třebujete k výběru povinně volitelných předmětů věnovat přiměřený čas. Pokud se budete rozhodovat pod časovým stresem, riziko nesprávné volby je velmi vysoké. Vaše volba je závazná buď na jeden, nebo dva roky (podle volby jednoletých, popř. dvouletých seminářů). Uvědomte si, že vaše volba je závazná a nelze po provedení volby v řádném termínu, následně ani na začátku školního roku 2024-2025, ani v průběhu školního roku 2023-2024 měnit již dříve zvolené povinně volitelné předměty.

Snažte se využít všech dostupných informací, které jsou k dispozici ještě před vaší volbou. Seznamte se s dokumentem Anotace povinně volitelných předmětů, ŠVP jednotlivých povinně volitelných předmětů, dotazujte se starších spolužáků, učitelů, koordinátora pro PVP, kariérové poradkyně, svých rodičů, přátel a dalších lidí, kterým důvěřujete, abyste nebyli později „zaskočeni obsahem učiva“ a také požadavky na práci žáků v průběhu výuky povinně volitelných předmětů.

Nejkvalitnější informace získáte z dokumentů Příloha č. 1 Volitelné předměty a Anotace PVP pro školní rok 2024-2025 najdete na stránkách školy. Zjistěte si také, jaké výstupy jsou očekávány od studentů jednotlivých povinně volitelných předmětů. Například velmi rozší­řeným omylem je představa, že každý povinně volitelný předmět doučuje látku, která byla probírána v hodinách povinné výuky v nižších ročnících. Neplatí to globálně u všech povinně volitelných předmětů. Některé povinně volitelné předměty mají za cíl zejména roz­šiřovat probírané učivo v hodinách povinné výuky, další se zaměřují na upevňování učiva.

Je vhodné obrátit se také na učitele daných povinně volitelných předmětů a ptát si jich i na zdánlivé maličkosti, dále máte možnost požádat o názor učitele daného předmětu v povinné výucevašeho třídního učitele, rodiče a všech ostatních, u kterých máte jistotu, že to s vámi myslí dobře (např. kamarádi, přátelé, odborní poradci atd.).

Seznamte se s požadavky ke společné (státní) i profilové (školní) maturitní zkoušce, abyste volbu povinně volitel­ných předmětů s těmito požadavky vhodně skloubili. Najdete je na stránkách školy, popř. Cermatu.

Volba povinně volitelných předmětů bude probíhat online. Emailové adresy jsou generovány ze školního informačního systému.  Pro výběr povinně volitelných předmětů bude využíván váš email s koncovkou @GYTOOL.CZ. Ověřte si, zda máte váš školní mail funkční. Pokud tomu tak není, kontaktujte správce sítě pana M. Hornu, který vám pomůže problém vyřešit. Ve své emailové schránce kontrolujte i spamovou složku. Pokud se mail s koncovkou @klon68.cz dostane do spamu, nastavte emailovou schránku tak, aby filtry emailové schránky nepovažovaly emaily z adresy s koncovkou @klon68.cz za spamovou zprávu. Z toho mailu dostanete přístupové heslo a potom výzvy k volbě povinně volitelných předmětů.

Po zaslání přístupového hesla na váš mail s koncovkou @GYTOOL.CZ následně dostanete výzvu k volbě povinně volitelných předmětů v předkole.  V předkole je nejširší možná nabídka povinně volitelných předmětů.

Cílem předkola je zjistit, jaký je zájem o jednotlivé povinně volitelné předměty ze strany žáků školy. Proto je nezbytné vybrat si v předkole právě ty předměty, o které máte největší zájem.

Na základě zájmu v předkole se do hlavního kola dostanou jen ty předměty, které v předkole volilo signifikantně významné množství žáků. Po zahájení hlavního kola si žáci vyberou z jeho nabídky a odešlou svou volbu online v určeném termínu. Je nezbytné tuto volbu provést i v případě, že jejich volba je stejná jako v předkole.

Pokud žák zvolí předmět, který nelze otevřít pro nízký počet zájemců, následuje další doplňkové kolo

Počítejte s tím, že při zpracování vámi vybraných povinně volitelných předmětů se může stát, že nebude pravděpodobně možné uspokojit všechny uchazeče. Například některé PVP nebude možno otevřít pro malý zájem, pokud si PVP nezvolí minimální počet žáků pro otevření skupiny. Bude-li počet zájemců nižší než minimální počet žáků pro otevření skupiny, popř. nebude-li možné re­spektovat všechny vzniklé kombinace zvolených povinně volitelných předmětů, a to z organizačních důvodů (sestavení rozvrhu) a jiných, budete za této situace muset zvolit jiný povinně volitelný předmět z předložené nabídky (tzv. kolizní kolo).

Pokud neposkytnete dostatečnou součinnost, například sdělením vámi preferovaných povinně volitelných předmětů ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem, přechází vaše právo výběru na vašeho třídního učitele. Protože jste neposkytli součinnost, bude volba vašeho třídního učitele považována za závaznou vzhledem k vaší osobě. Výjimkou jsou pouze závažné důvody, například zdravotní (dlouhodobá nemoc, hospitalizace atd.). Není možné, aby skutečnost, že jste si nezvolili povinně volitelné předměty, brzdila celý proces pro vaše spolužáky.

 

ANOTACE PVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Informace o jednotlivých PVP najdete v dokumentu Anotace PVP

Detailní informace o jednotlivých PVP (cíle, obsah učiva) najdete v dokumentu Příloha č. 1 Volitelné předměty Školního vzdělávacího programu Dvojjazyčného gymnázia, č. j. GYTO 3357/2020 (http://www.gytool.cz/soubory/SVP/08_2020/PRILOHA_1_k_SVP_DG_PVP.pdf)

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VOLBY PVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Aktivita

Počátek

Konec

Příprava technických aspektů pro výběr PVP

25. 09. 2023

12. 01.2024

Příprava Anotací PVP 2024-2025

04. 10. 2023

 3. 11. 2023

Zveřejnění Anotací na webu školy

13. 11. 2023

17. 11. 2023

Pozvání žáků příslušných ročníků na seminář k PVP

29. 11. 2023

 13. 12. 2023

Semináře k volbě PVP pro G876543, G886644 2024-2025

14. 12. 2023

 15. 12. 2023

BURZA PVP

10. 01. 2024

10. 01. 2024

PŘEDKOLO PRO G876543

13. 01. 2024

19. 01. 2024

PŘEDKOLO PRO G886644

20. 01. 2024

26. 01. 2024

HLAVNÍ KOLO PRO G876543

26. 01. 2024

02. 02. 2024

HLAVNÍ KOLO PRO G886644

03. 02. 2024

09. 02. 2024

DOPLŇKOVÉ KOLO PRO G876543

10. 02. 2024

16. 02. 2024

DOPLŇKOVÉ KOLO PRO G886644

17. 02. 2024

23. 02. 2024

Zveřejněné termíny jsou předběžné, změna vyhrazena.

V případě dotazů, nejasností se obracejte výhradně na kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: RNDr. Karel Pohaněl, místnost A143, email pohanel@gytool.cz, tel.: +420585 711 109Povinně volitelné předměty pro školní rok 2023–2024

BLOKY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ (PVP)

PŘEDMATURITNÍ ROČNÍK (G876543)

1PVP

2PVP

3PVP

PCAE11

P2SVV21

PCAE31

PDG11

PCAE21

PCAE32

PECHIS11

PCAE22

PCPE31

PFCE11

PECHIS21

PFCE31

PSBI11

PKNJ21

PPGM31

PSD11

PSBI21

PSBI31

PSF11

PSBIO21

PSBIO31

PSGEO11

PSE21

PSD31

PSCH11

PSFG21

PSF31

PSCHE11

PSCH21

PSCH31

PSI11

PSM21

PSCHE31

PSMA11

PSPH21

PSM31

PSVS11

PSVS21

PSMA31

PSVS12

 

PSVS31

PSZ11

 

PSVS32

Legenda: (První číslo ve zkratce předmětu udává číslo bloku, druhé číslo udává číslo skupiny)

PŘEDMĚT

NÁZEV PŘEDMĚTU

1PVP

Povinně volitelný předmět – blok 1

2PVP

Povinně volitelný předmět - blok 2

3PVP

Povinně volitelný předmět – blok 3

4PVP

Povinně volitelný předmět – blok 4

P2SVV21

Seminář z výtvarné výchovy dvouletý

PCAE11

English Seminar - CAE

PCAE21

English Seminar - CAE

PCAE22

English Seminar - CAE

PCAE31

English Seminar - CAE

PCAE32

English Seminar - CAE

PCPE31

English Seminar - CPE

PDG11

Deskriptivní geometrie

PECHIS11

English-Czech History Seminar

PECHIS21

English-Czech History Seminar

PFCE11

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

PFCE31

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

PKNJ21

Konverzace v německém jazyce

PPGM31

Počítačová grafka a 3D modelování

PSBI11

Seminář z biologie

PSBI21

Seminář z biologie

PSBI31

Seminář z biologie

PSBIO21

Biology Seminar

PSBIO31

Biology Seminar

PSD11

Seminář z dějepisu

PSD31

Seminář z dějepisu

PSE21

Seminář z ekonomie

PSF11

Seminář z fyziky

PSF31

Seminář z fyziky

PSFG21

Seminář finanční gramotnost

PSGEO11

Geography Seminar

PSCH11

Seminář z chemie

PSCH21

Seminář z chemie

PSCH31

Seminář z chemie

PSCHE11

Chemistry Seminar

PSCHE31

Chemistry Seminar

PSI11

Seminář z informatiky

PSM21

Seminář z matematiky

PSM31

Seminář z matematiky

PSMA11

Mathematics Seminar

PSMA31

Mathematics Seminar

PSPH21

Physics Seminar

PSVS11

Společenskovědní seminář

PSVS12

Společenskovědní seminář

PSVS21

Společenskovědní seminář

PSVS31

Společenskovědní seminář

PSVS32

Společenskovědní seminář

PSZ11

Seminář ze zeměpisu

Poznámka:

Jednotlivé rozložení skupin PVP bylo vytvořeno na základě volby žáků v hlavním a doplňkovém a kole. Žáci budou vyrozuměni o zařazení do jednotlivých výukových skupin PVP v předmaturitním ročníku na školní e-mail nejpozději do 10. 6. 2023, 16:00.

MATURITNÍ ROČNÍK (G886644)

1PVP

2PVP

3PVP

4PVP

MKNJ11

MCAE21

M2SVV31

MCAE41

MLAT11

MDG21

MCPE31

MCAE42

MLS11

MSBCH21

MFCE31

MCPE41

MMV11

MSBIO21

MKNJ31

MFCE41

MSBI11

MSD21

MSBCH31

MLAT41

MSF11

MSE21

MSBCHA31

MLS41

MSFG11

MSGEO21

MSBI31

MPM41

MSHI11

MSCH21

MSD31

MSBIO41

MSCHE11

MSI21

MSFG31

MSF41

MSMA11

MSM21

MSGEO31

MSCH41

MSVS11

MSMA21

MSHI31

MSPH41

MSZ11

MSVS21

MSM31

MSVS41

 

MSVS22

MSVS31

MZFJ41

 

MSVS23

MZFE31

 

Legenda: (První číslo ve zkratce předmětu udává číslo bloku, druhé číslo udává číslo skupiny

PŘEDMĚT

NÁZEV PŘEDMĚTU

1PVP

Povinně volitelný předmět – blok 1

2PVP

Povinně volitelný předmět – blok 2

3PVP

Povinně volitelný předmět – blok 3

4PVP

Povinně volitelný předmět – blok 4

MCAE21

English Seminar - CAE

MCAE41

English Seminar - CAE

MCAE42

English Seminar – CAE

MCPE31

English Seminar - CPE

MCPE41

English Seminar - CPE

MDG21

Deskriptivní geometrie

MFCE31

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

MFCE41

Seminář z anglického jazyka-kurz FCE

MKNJ11

Konverzace v německém jazyce

MKNJ31

Konverzace v německém jazyce

MLAT11

Latinská a řecká odborná terminologie

MLAT41

Latinská a řecká odborná terminologie

MLS11

Literární seminář

MLS41

Literární seminář

MMV11

Mediální výchova

MPM41

Projektový management

MSBCH31

Seminář z biochemie

MSBCH21

Seminář z biochemie

MSBCHA31

Biochemistry Seminar

MSBI11

Seminář z biologie

MSBI31

Seminář z biologie

MSBIO21

Biology Seminar

MSBIO41

Biology Seminar

MSD21

Seminář z dějepisu

MSD31

Seminář z dějepisu

MSE21

Seminář z ekonomie

MSF11

Seminář z fyziky

MSF41

Seminář z fyziky

MSFG11

Seminář finanční gramotnost

MSFG31

Seminář finanční gramotnost

MSGEO21

Geography Seminar

MSGEO31

Geography Seminar

MSHI11

History Seminar

MSHI31

History Seminar

MSCH21

Seminář z chemie

MSCH41

Seminář z chemie

MSCHE11

Chemistry Seminar

MSI21

Seminář z informatiky

MSM21

Seminář z matematiky

MSM31

Seminář z matematiky

MSMA11

Mathematics Seminar

MSMA21

Mathematics Seminar

MSPH41

Physics Seminar

MSVS11

Společenskovědní seminář

MSVS21

Společenskovědní seminář

MSVS22

Společenskovědní seminář

MSVS23

Společenskovědní seminář

MSVS31

Společenskovědní seminář

MSVS41

Společenskovědní seminář

MSZ11

Seminář ze zeměpisu

MZFRJ41

Základy francouzského jazyka

MZFE31

Základní fyzikální experimentárium

M2SVV31

Seminář z výtvarné výchovy dvouletý