ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté, nástup po 9. třídě ZŠ a odpovídajícím ročníku nižšího gymnázia)

INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči,

dne 15. 5. 2024 v systému DIPSY a na úřední desce školy https://www.gytool.cz/o-skole/uredni-deska byl zveřejněn oficiální seznam přijatých uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání.

Tím se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Všem úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme k přijetí na Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a těšíme se na setkání ve školním roce 2024/2025.

Současně si Vám dovolujeme sdělit několik základních informací:

 • První schůzka zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční ve středu 26. 6. 2024 v 16:00 v učebně BUHV1(B215). Na této schůzce Vám budou představeni třídní učitelé a budou Vám poskytnuty základní informace k nástupu Vašich dětí do školy. Pro vstup do školy doporučujeme vstup vchodem z ulice Tomkova. Ve foyeru školy bude informační služba, která Vás nasměruje do učebny.
 • Pro volbu druhého cizího jazyka a estetické výchovy vyplňte DOTAZNÍK PRO VOLBU 2. CIZÍHO JAZYKA A ESTETICKÉ VÝCHOVY. Po vyplnění dotazníku ho elektronicky pošlete na e-mail mailbox@gytool.cz, poštou na adresu školy (k rukám paní Spurné) popř. ho odevzdejte osobně na sekretariát školy nejpozději do 31. 5. 2024 do 12:00. Pokud si do daného termínu druhý cizí jazyk a estetickou výchovu nezvolíte sami, bude Vaše dcera/Váš syn zařazen školou do jazykové skupiny a skupiny estetické výchovy, ve které bude volná kapacita.
 • Pro vstup do školy a výdej svačinek a obědů škola doporučuje ISIC kartuZákladní informace k vyřízení ISIC, žádost pro vyřízení ISIC karty. Tuto žádost prosím doneste s sebou na první třídní schůzky, které se konají ve středu 26. 6. 2024 v 16:00 v učebně BUHV1(B215). Přes prázdniny škola zajistí vystavení ISIC a přípravu pro použití od 2. 9. 2024.
 • Fotografii průkazového formátu a poplatek k vyřízení ISIC karty odevzdejte na první schůzce zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků s třídními učiteli.
 • Gymnázium, Olomouc-Hejčín má vlastní školní jídelnu, která nabízí žákům svačinky a obědy (výběr ze tří jídel). Detailní informace o naší školní jídelně jsou k dispozici na https://jidelnahejcin.cz/ nebo v dokumentu Informace o stravování ve školní jídelněPřihláška ke stravování ve školní jídelně GH
 • Na začátku školního roku 2024-2025 doložíte doklad o ukončení vzdělávání v 9. třídě ZŠ popř. odpovídajícímu ročníku nižšího gymnázia (vysvědčení za 9. ročník, 4. ročník nižšího gymnázia).

 

 VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PŘIJETÍ:

 • Pokud je uchazeč přijat do střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí a zákonný zástupce uchazeče to musí řediteli školy oznámit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola.
 • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.
 • Ředitel školy informaci o vzdání se práva na přijetí předá do informačního systému do 2 pracovních dnů od doručení.
 • Tímto krokem se uchazeč zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. nebo dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole).
 • Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.
 • Myslete na to, že nikdy nemáte jistotu, že vámi vybraná škola bude ve 2. kole (nebo 3. a dalších kolech) vypisovat přijímací řízení a že na ní budete přijati.

Lhůta pro vyhlášení 2. kola přijímacího řízení trvá do 20. 5. 2024. Lhůta pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení trvá do 24. 5. 2024.