Jak na přijímačky na Hejčín

Uchazeče, kteří si v jednom termínu přijímacího řízení vybrali Gymnázium, Olomouc – Hejčín, srdečně zveme na instruktážní setkání.

 

Termín:

-    21. 3. 2018 -  český jazyk a literatura; začátek: 14:30, ukončení 16:00

-    23. 3. 2018 -  matematika; začátek: 14:30, ukončení 16:00

Způsob přihlášení:

-    na tuto akci je nutné přihlášení (pro nepřihlášené zájemce nemůže škola z kapacitních důvodů zaručit volné místo);

-    přihlásit se lze pouze elektronicky;

-    UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 12. 3. 2108; 14:00

-    na adresu motanova@gytool.cz pošlete doplněný následující text:

 

Jako zákonný zástupce uchazeče jménem ………………………………………………..….. jej (ji) přihlašuji na akci „Jak na přijímačky na Hejčín“.

Přihlášku podávám na

a) čtyřleté studium

b) šestileté studium

c) osmileté studium

 

Máme zájem o:

a) pouze termín 21. 3. 2018

b) pouze termín 23. 3. 2018

c) oba termíny 21. 3. a 23. 3. 2018

 

Náplň:

-    uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky a vyplňování testových úloh;

-    s vyučujícím českého jazyka nebo matematiky si uchazeči rozeberou zadání testů z minulých let

-    uchazeči obdrží v tištené podobě:

testová zadání, záznamové archy, specifikace požadavků k didaktickým testům jednotlivých zkoušek, časový rozvrh didaktických testů PZ2018

uchazeči se seznámí s prostředím školy