ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak na přijímačky na Hejčín

Kapacita míst na instruktážní setkání „Jak na přijímačky na Hejčín“ dne 22. a 24.3.2023 byla naplněna a další přihlášky nelze přijímat.

Děkujeme za Váš zájem. 


Vážení rodiče, milí uchazeči,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste nám projevili podáním přihlášky na naši školu. Současně bych Vás rád pozval na instruktážní setkání pro uchazeče, kteří podali přihlášku ke studiu na Gymnázium, Olomouc – Hejčín s názvem

                                   „Jak na přijímačky na Hejčín“

 Termín konání:

  • 22. 3. 2023 – matematika a její aplikace, 14:30 - 16:00
  • 24. 3. 2023 - český jazyk a literatura, 14:30 - 16:00

 Náplň:

  • uchazeči obdrží informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky a vyplňování testových úloh;
  • s vyučujícím českého jazyka nebo matematiky si uchazeči rozeberou zadání testu psaného v minulých letech;
  • uchazeč obdrží v tištené podobě: testové zadání, záznamový arch, časový rozvrh didaktických testů PZ2023; hlavičkový papír školy na výpočty či poznámky
  • uchazeči se seznámí s prostředím školy.

 Přihlašování na akci:

Podmínky pro přihlášení:

  • Na akci se mohou přihlásit pouze uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45;

Přihlášky se přijímají pouze emailem na adresu stejskalova@gytool.cz nejpozději 20. 3. 2023 do 12:00.

V přihlášce specifikujte, zda se hlásíte na oba termíny popř. jen na 22. 3. nebo 24. 3. 2023.

Upozorňujeme, že kapacita míst je omezena, proto doporučujeme, abyste poslali přihlášku co nejdříve. Není v našich personálních možnostech,

aby bylo k dispozici místo pro všechny přihlášené k jednotným přijímacím zkouškám.

Přihlášku podávejte ve tvaru:

Jako zákonný zástupce uchazeče jménem ............................................, jej přihlašuji na akci

„Jak na přijímačky na Hejčín“.

 Přihlášku podávám na

a) čtyřleté studium (OV7941K41)

b) šestileté studium (OV7943K61)

c) osmileté studium  (OV7941K81)

 Mám zájem o:

a) termín 22. 3. 2023 

b) termín 24. 3. 2023 

c) oba termíny 22. 3. a 24. 3. 2023

 

Kontaktní osoba pro poskytnutí dalších informací: Pavla Stejskalová, stejskalova@gytool.cz; 585 711 135.