Jak na přijímačky na Hejčín

Začátek akce je ve 14:30. Instruktáž se koná pouze

na hlavní budově A (Tomkova 45).

Dostavte se alespoň 15min před začátkem akce.

I v letošním roce plánuje vedení školy instruktážní setkání pro uchazeče, kteří si v jednom termínu přijímacího řízení vybrali Gymnázium, Olomouc – Hejčín, 

 Termín:

- matematika: 27. 3. 2019; předpokládaný začátek 14:30 

- český jazyk: 29. 3. 2019; předpokládaný začátek 14:30

Do školy se dostavte 15min před začátkem akce.

Způsob přihlášení:

PŘIHLÁŠKU LZE ZAREGISTROVAT POUZE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ SI V JEDNOM TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ      VYBRALI GYMNÁZIUM, OLOMOUC-HEJČÍN 

-  na tuto akci je nutné přihlášení (pro nepřihlášené zájemce nemůže škola z kapacitních důvodů zaručit volné místo);

-  přihlásit se lze pouze elektronicky; 

-  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 11. 3. 2019

-  na adresu motanova@gytool.cz pošlete doplněný následující text:

Jako zákonný zástupce uchazeče jménem ………………………………………………..….. jej (ji) přihlašuji na akci „Jak na přijímačky na Hejčín“.

Přihlášku podávám na

a) čtyřleté studium

b) šestileté studium

c) osmileté studium

 

Máme zájem o:

a) pouze termín 

b) pouze termín 

c) oba termíny 

 

Náplň:

- uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky a vyplňování testových úloh;

- s vyučujícím českého jazyka nebo matematiky si uchazeči rozeberou zadání testů z minulých let

- uchazeči obdrží v tištené podobě:

testová zadání, záznamové archy, specifikace požadavků k didaktickým testům jednotlivých zkoušek, časový rozvrh didaktických testů PZ2018

uchazeči se seznámí s prostředím školy