Mgr. František Brauner, Ph.D.

Mgr. František Brauner, Ph.D.

třídní učitel - VI.B6
Kancelář: BPBI - přípravna biologie
Aprobace: chemie, biologie
Předseda předmětové komise: biologie a chemie
Vyučuje: Biology, Chemistry, semináře Biology, Chemistry a Biochemistry

Telefon: 585 711 165
E-mail: brauner@gytool.cz