Mgr. Hana Nezvalová

Mgr. Hana Nezvalová

třídní učitelka - V.B6
Kancelář: BKA1 - kabinet anglického jazyka 1
Aprobace: anglický jazyk, ruský jazyk, dějepis
Vyučuje: English Language a History

Telefon: 585 711 171
E-mail: nezvalova@gytool.cz