RNDr. Iva Stránská

RNDr. Iva Stránská

třídní učitelka - VI.A6
Kancelář: BKF - kabinet fyziky
Aprobace: fyzika
Předseda předmětové komise: fyziky
Vyučuje: Physics, seminář Physics

Telefon: 585 711 151
E-mail: stranska@gytool.cz

Zastupující třídní: Mgr. Hana Nezvalová