Mgr. Jiří Vávra

Mgr. Jiří Vávra

učitel
Kancelář: AKVV - kabinet výtvarné výchovy
Aprobace: český jazyk, výtvarná výchova
Předseda předmětové komise: výtvarné a hudební výchovy

Telefon: 585 711 ???
E-mail: vavra@gytool.cz