ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIA OLOMOUC – HEJČÍN

Zvýšení kvality vzdělávání Gymnázia Olomouc – Hejčín

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004450

Zahájení projektu: 1. 4. 2017

Ukončení projektu: 31. 3. 2019

Rozpočet projektu: 2 183 157,- Kč

Příspěvek Evropské Unie: 1 855 683,44 Kč

Národní veřejné zdroje: 327 473,56 Kč

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání Gymnázia Olomouc – Hejčín v oblasti poradenství formou personálních podpor – školního psychologa, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školních kariérových poradců a formou osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů v oblastech:

• Cizích jazyků

• Čtenářské gramotnosti

• Osobnostně sociálního rozvoje

• Kariérového poradenství

• ICT

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

• Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ