Kroužky a kluby otevřené ve školním roce 2019/2020

Kroužky a kluby plánované na školní rok 2019/2020

 

Přihlašování do nepovinných předmětů – kroužky a kluby – probíhá osobně nebo emailem vedoucímu kroužků do 11. 9. 2019.

 

NEPOVINNÉ KROUŽKY

(mají pravidelnou dobu konání, zpravidla jedenkrát týdně)

 

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ KROUŽKU

CÍLOVÁ SKUPINA ZÁJEMCŮ

ČASOVÁ DOTACE

Badminton

Mgr. J. Chromá

nerozhoduje

45 minut

Biologický kroužek

Mgr. L. Marková

nižší gymnázium

60 minut

Čínština pokračující

Lisa Du (ext.)

nerozhoduje

60 minut

Čínsky hravě

Mgr. D. Vicherová Schusterová (ext.)

nerozhoduje

90 minut

Debatování

T. Černík (ext.)

nerozhoduje

90 minut

Dramatický kroužek HEJDRAK

MgA. H. Blažková

nerozhoduje

90 minut

Florbal

Mgr. J. Daniel

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

60 minut

Florbal

Mgr. J. Daniel

nižší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Francouzština

Mgr. R. Sedláčková

nerozhoduje

90 minut

Futsal

Mgr. J. Daniel

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Italština

Mgr. M. Stánec

nerozhoduje

45 minut

Jak psát odbornou práci, metody vědeckého zkoumání

Mgr. R. Havelková

vyšší gymnázium

90 minut (1x za 14 dní)

Kroužek japonské kultury a japonštiny

David Grant (ext.)

vyšší gymnázium

60 minut

Kroužek malých debrujárů

Mgr. Š. Richterková

nižší gymnázium

90 minut

Kroužek LEGO robotika

Mgr. J. Kvapil

nerozhoduje

90 a 90 minut

Kroužek pro řešitele matematických soutěží

Mgr. T. Riemel

nižší gymnázium

60 minut (1x za 14 dní)

Muzika Hejčíňan

Mgr. M. Stánec

nerozhoduje

60 minut

Posilování

Mgr. R. Juřík

vyšší gymnázium (chlapci i dívky)

45 minut

Příprava na didaktické testy

Mgr. B. Menoušková

maturitní ročník

45 minut (od 2. pololetí)

Psychologický kroužek

Ing., Mgr. H. Vacková

nerozhoduje

90 minut

Ruština

Mgr. M. Heřmanová

nerozhoduje

45 minut

Sborový zpěv

PaedDr. L. Dohnalová

nerozhoduje

90 minut

SimpleBio

Mgr. F. Brauner, Ph.D.

předmaturitní ročník

90 minut

Společenský tanec

Mgr. J. Pazderová

1. pol. – žáci po tanečních kurzech, předmaturitní a maturitní ročník

2. pol. – 1. roč. 4-letého studia, 5. roč. 8-letého studia, 3. roč. 6-letého studia

60 minut

Šachový kroužek

Bc. R. Biolek (ext.)

nerozhoduje

90 minut

Španělština pro pokročilé

Mgr. D. Horváth

vyšší gymnázium

45 minut

Španělština pro začátečníky

Mgr. D. Horváth

nerozhoduje

45 minut

Šplh

Mgr. I. Dostálová

nerozhoduje

45 minut

Šprechtíme (konverzace v NJ)

Mgr. M. Puškášová

vyšší gymnázium

60 minut

Volejbal

Mgr. I. Dostálová

nerozhoduje

90 minut

Volejbal

Mgr. R. Juřík

nerozhoduje

45 minut

Výtvarný kroužek

I. Zatloukalová

nerozhoduje

120 minut

 

NEPOVINNÉ KLUBY

(mají nepravidelnou dobu konání)

 

NÁZEV KLUBU

VEDOUCÍ KLUBU

CÍLOVÁ SKUPINA ZÁJEMCŮ

ČASOVÁ DOTACE

Cykloturistický klub

RNDr. F. Buchta

nerozhoduje

 9 akcí

HaD - Hudba a divadlo za školou

Mgr. R. Przybylová, PaedDr. D. Lekešová

vyšší gymnázium

cca 5 akcí

Hejčínské noviny

Mgr. M. Janíčková

nerozhoduje

10 akcí

Klub hejčínských cestovatelů

Mgr. I. Polednová, Mgr. J. Daniel

nerozhoduje

cca 2 akce

Lyžařský klub

Mgr. H. Vasiljevová, Mgr. J. Teplý

nerozhoduje

cca 12 akcí